Ouders voor inclusie

Ouders voor Inclusie is ontstaan in 2001 en is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie, ongeacht de aard of graad van die beperking. www.oudersvoorinclusie.be - - 09/220 52 59

We willen dat alle kinderen en jongeren met een beperking aanvaard worden als volwaardige mensen en dat zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wij vinden het dan ook van groot belang dat zij kunnen leven in verbondenheid met het eigen gezin en de eigen omgeving.

Naast aandacht voor inclusief onderwijs, kijken we ook naar inclusie in andere levensdomeinen zoals vrijetijdsbesteding, gezinsleven, arbeid, wonen en leven.

We willen informeren, ontmoeten en bemoedigen:

We willen vooral aan andere ouders mogelijkheden bieden zich te informeren, elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Dit realiseren we op onze jaarlijkse inclusiedag.

Enkele vragen waarmee je bij ons terecht kan:

  • Wat houdt inclusief onderwijs nu juist in?
  • Ik wil mijn kind met een beperking inschrijven in de reguliere school, hoe ga ik hierbij best te werk?
  • Welke rechten heeft mijn kind en hebben wij als ouder?
  • Wat moet ik doen of kan ik doen als mijn kind wordt geweigerd bij inschrijving?
  • Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er binnen het onderwijs?
  • Mijn kind met een beperking wil graag aansluiten bij een vereniging in de buurt, hoe pakken wij dit best aan?
  • Hoe voeren wij het best een gesprek met de leerkracht, school, organisatie?
  • Wat na het schooltraject?
  • Waar vind ik recente wetgeving in verband met handicap en inclusie?
  • Kan ik eens met een andere ouder praten over mijn bezorgdheden?

CONTACTGEGEVENS :

E-mail:

Website: www.oudersvoorinclusie.be

Of via de regionale contactpersonen (contactgegevens beschikbaar op onze website).