SPRANKEL

Sprankel is een vereniging voor ouders van kinderen met een normale begaafdheid en leerproblemen. www.sprankel.be - 03/289 78 58

Algemene info

 • Informatie verstrekken over de problematiek en de hulpverlening.
 • Werkt uitsluitend met vrijwilligers, zowel telefonisch als schriftelijk
 • Voorlichtingsavonden, gespreksgroepen etc. ... organiseren
 • Via pers, radio en tv bekendheid geven aan de problematiek, waardoor meer erkenning en begrip ontstaat
 • Contacten onderhouden met deskundigen om de hulpverlening te kunnen verbeteren
 • Contacttelefoon waar een lotgenoot luistert en meedenkt
 • Onderzoeks- en bijscholingsactiviteiten bevorderen
 • Gesprekspartner zijn met het beleid: kabinet Onderwijs,  kabinet Welzijn

 

Doelgroep

 • Een kwart van de kinderen vertoont na het eerste leerjaar van de lagere school min of meer ernstige leerproblemen hoewel ze meestal normaalbegaafd zijn. Op de problemen van deze kinderen speelt de schoolwereld niet altijd voldoende in.
 • Er ontstaan hierdoor problemen in het gezin, met de omgeving of op school. Sommigen vertonen al vóór de kleuterleeftijd problemen. Bij anderen komen deze naar voor op de basisschool, of op de school voor voortgezet onderwijs. Meestal gaat het dan om lees-/taalproblemen en/of rekenproblemen, vaak in combinatie met gedragsstoornissen.
 • De kinderen en (jong)volwassenen hebben door de vele mislukkingen angst gekregen om te falen bij het volgen van een opleiding en bij het zoeken naar en het behouden van werk.
 • Voor ouders van dergelijke kinderen is er een oudervereniging.