Gezin en Handicap

Op de website van Glezin en Handicap kan je lezen: 'Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met handicap, en zijn of haar recht op inclusie en integratie in de samenleving'. Gezin en Handicap Arthur Goemaerelei 66 2018 Antwerpen - 03/216 29 90 Ons kantoor aan de Arthur Goemaerelei 66 in Antwerpen wordt grondig verbouwd. Van 1 september 2018 tot 31 december 2019 vind je ons daarom op een andere locatie: Potvlietlaan 5B – 2600 Berchem www.gezinenhandicap.be

Gezin en Handicap is er voor jou en je gezin!

Willen kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen groeien, zich ontwikkelen en in de samenleving wortelen? Dan hebben ze een voedende en veerkrachtige bodem nodig: hun gezin, familie en directe omgeving.Daarom gaat Gezin en Handicap voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter.

Met heldere informatievormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krachtige handvaten aan. We luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen verder kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en adviesorganen.

Zo worden zij als gezin samen weerbaarder en gaan ze als zelfbewuste ervaringsdeskundigen in dialoog met hun omgeving. Zodat iedere (jonge) mens met een handicap krachtig, gelijkwaardig en volop in de samenleving kan staan.

Gezin en Handicap reikt jouw gezin alle middelen aan waarmee jullie veerkrachtige ervaringsdeskundigen worden, en mondige voorvechters van je kind met handicap, en zijn of haar recht op inclusie en integratie in de samenleving.

Hierop mag jij rekenen:

  • Je heb een aanspreekpunt – Stel ons gerust je vragen rond leven met een handicap. We geven je graag duidelijke, juiste en volledige antwoorden.
  • Je volgt verhelderende vormingen – onderwijs, erfrecht, communicatie, … We informeren je over en houden je up-to-date van thema’s die jou aanbelangen, of waarmee je worstelt. Met onze onderbouwde infoavonden of cursussenheldere publicaties, en inspirerende campagnes.
  • Je vindt een schat aan informatie – Ons rijk documentatiecentrum dat we geregeld updaten en uitbreiden staat als bibliotheek voor je open.
  • Je krijgt bekrachtigende inzichten – Tijdens onze regionale infoavonden voor ouders en professionals deel jij je ervaringen met anderen, en krijg je een nieuw perspectief en frisse moed. De inzichten en inbreng van ouders verrijken onze kennis en ervaring, die wij op onze beurt delen met wie antwoorden zoekt.
  • Je vindt je weg – We tonen jou, je ouders en begeleiders de weg: we beantwoorden de vragen die we kunnen, of verwijzen je naar organisaties en infosites die je wegwijs maken in de doolhof van hulpverlening, instanties en subsidies.
  • Je netwerk krijgt onze steun – We ondersteunen de scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, of voorzieningen waarvan jij deel uit wil maken … . We geven hen werkbaar advies of helpen hen vorming te organiseren.
  • Je krijgt een stem – We verdedigen jouw standpunten en je recht op integratie, inclusie en gelijkwaardigheid bij beleidsvormers, commissies en organisaties.