Handelingsgericht werken - positie van ouders binnen HGW

Ik ben een grote fan van handelingsgericht werken (HGW). Het groene boekje van N. Pameijer is een beetje een bijbel voor mij. Ouders spelen in HGW een belangrijke rol. Maar is dit echt zo?

Ik las al bijna alles over M. 
Ik sta op met M en ga ermee slapen.
Gisteren zocht ik 'de grote lijnen' uit M weer op.
En specifiek het deel over handelingsgericht werken.
Daarin staat:
Een zorgcontinuüm uitbouwen betekent ook dat jij en je school handelingsgericht werken (HGW). Zo streef je naar kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

HGW heeft 7 uitgangspunten:

1. onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Je vraagt je af wat de leerling nodig heeft om doelen te bereiken.
2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school verbetert de aanpak.
3. Jij als leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling.
4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. Dat neem je mee in het plan van aanpak.
5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.
6. Je formuleert doelen en bekijkt wat er nodig is om die doelen te bereiken.
7. Je werkt systematisch, in stappen en transparant.

Na aanleiding van een overleg met het ondersteuningsteam van mijn zoon kom ik op elk punt kort terug:
1. Onze zonen hebben een heleboel doelen om te bereiken. In het bereiken van deze doelen is de school van cruciaal belang. Maar om het gedrag van onze zonen te lezen is mijn input van cruciaal belang.
2. Afstemming en wisselwerking lukt maar wanneer er op een positieve manier kan samengewerkt worden. Deze samenwerking kan informeel (in de wandelgangen, via SS, agenda) gebeuren maar er is ook nood aan formele overlegmomenten. Kennisuitwisseling over mijn zonen kan het best gebeuren wanneer alle betrokkenen, inclusief mijn zonen aanwezig zijn.
3. Ik ben groupie van elke leerkracht die het goede in mijn zonen ziet en de werkpunten ziet als een uitdaging. Ik besef na 23 jaar onderwijs dat wij mensen zijn die fouten maken en ik ben ook fan van leerkrachten die fouten maken omdat ik dat ook doe.
4. Mijn positieve aspecten zijn mijn zeer grote kennis over M, specifieke onderwijsbehoeften en oudercommunicatie en dat ik deze kennis wil delen met iedereen die daarom vraagt. Ik kan deze kennis alleen delen wanneer ik betrokken ben bij het onderwijs van mijn zonen.
5. De 7 uitgangspunten kunnen maar succes hebben wanneer we als ouders als volwaardige partners kunnen samen werken. En dit ook mogen. Het 'kunnen', daar willen we met Project I3 ontzettend hard aan werken want elke ouder heeft het potentieel een sterke ouder te zijn. Onvoldoende kennis van M, onderwijsbehoeften, ... is op te lossen. Maar 'mogen', daar zouden we geen mouw moeten aan passen.
6. Zoals bij elke handeling is doelgericht werken de boodschap. Wanneer ik als boodschap krijg dat het niet de bedoeling is dat ik nog toegang krijg tot het handelingsplan van onze zoon, omdat er steeds meer leerkrachtgericht wordt, dan vraag ik: waar is de transparantie, de duidelijkheid, uit 7?
7. Transparant werken is een uitdaging. We werken binnen onderwijs aan zoveel doelen tegelijkertijd, van zoveel leerlingen, aan zoveel projecten en hervormingen dat beseffen dat iedereen weet waar je aan werkt niet vanzelfsprekend is.

De uitgangspunten van HGW hangen aan de muur van mijn lokaal op t werk. Omdat ik ze zo superbelangrijk vind. Mag ik dat ook als ouder vinden?

#ikbeneensterkeouder