Kansen herkennen

Hoe kan je kansen blijven herkennen?

Op een school…

Er was eens een hindernis die bleef groeien.

De hindernis werd vanuit alle richtingen geobserveerd.

De hindernis werd bekeken door verschillende mensen. Er werden vragenlijsten op losgelaten. Er werd een beeld van geschetst. Het probleem werd doorgelicht.

En toch bleef de hindernis groeien. Ze nam steeds meer plaats in.

In het begin kon je nog over de hindernis kijken wanneer je op een tafel stond. Maar nu is zelfs een grote ladder niet lang genoeg om de andere kant te zien.

De hindernis zorgt ervoor dat ‘Het probleem’ aan de andere kant blijft groeien.

De enige manier om ‘Het probleem’ nog te kunnen benaderen is via een helikopterperspectief. Vaak komt deze nieuwe kijk via andere ogen. Nieuwe ogen die nieuwe kansen zien.

En hoe meer kansen er gevonden worden, hoe meer de hindernis de kans heeft om te krimpen.

Wie durft er mee opstijgen?

Wie heeft er geen vliegangst?