Wie zoekt, die vindt: Ondersteuningsnetwerken

De ondersteuningsnetwerken werden opgericht net voor het schooljaar 2017-2018. Ze zijn een samenwerkingsverband tussen scholen voor buitengewoon onderwijs én gewoon onderwijs. In deze netwerken zitten afgevaardigden van scholen, CLB's, pedagogische begeleidingsdiensten, ondersteuningsteams. Ondersteuningsnetwerken kunnen netoverschrijdend werken.

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk. Dit geldt voor de leerlingen van de volgende types:

  • basisaanbod (type 1, 8 in afbouw),
  • type 3 (emotionele of gedragsstoornis),
  • type 7 (spraak- of taalstoornis),
  • type 9 (ASS).

Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met het CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. De scholen leggen hun vragen tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams.

Alle ondersteuningsnetwerken vind je terug via http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk.

De meest recente aanpassingen van het ondersteuningsmodel vind je via:http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071

De omzendbrief is bedoeld voor onderwijspersoneel en is technisch geschreven.  De laatste aanpassing dateert van 20/08/2018 en is zeer recent.

(BRON: agodi.be)