Inschrijven onder ontbindende voorwaarden

Leerlingen die beschikken over een verslag worden door een school voor gewoon onderwijs onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. De school organiseert overleg met de ouders, de klassenraad, het CLB en eventueel de leerling over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC). BRON GO!

Dit wil zeggen dat ouders van een leerling met een verslag ervoor kiezen hun kind in te schrijven in een gewone school i.p.v. in het buitengewoon onderwijs. Ouders vermelden het verslag bij inschrijving. Wanneer ouders het bestaan van het verslag niet vermelden bij inschrijving, dan wordt de inschrijving van hun kind omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden, zodra het verslag bekend wordt.

De gewone school mag deze leerling dan inschrijven ‘onder voorwaarden’ en dat wil zeggen dat deze inschrijving niet direct definitief is.

De school krijgt een redelijke termijn om te beslissen of ze met redelijke aanpassingen voor wiskunde, Nederlands, toegankelijkheid van het schoolgebouw, … het juiste onderwijs aan deze leerling kan geven. Dit zal terug te vinden zijn in het IAC van de leerling.

Het overleg rond de redelijkheid van de aanpassingen start meteen na de inschrijving van de leerling.

Het GO! werkte dit uit in een procedure:

http://pro.g-o.be/blog/Documents/IOV_Procedure_inschrijving_ontbindende_voorwaarden.pdf

De vrij-CLB-koepel werkte dit uit in een procedure die je via deze link terug vindt:

http://www.vclb-koepel.be/professionals/decreet-inschrijvingsrecht/materialen12

De termijn waarbinnen de redelijke aanpassingen moet bekeken worden moet zelf ook redelijk zijn. Officieus denkt men aan een periode van 4 à 6 weken/30 kalenderdagen. En dit vanaf de effectieve inschrijving en de beschikbaarheid van het verslag tot het overleg om te beslissen of de aanpassingen al dan niet proportioneel zijn.

BRON: GO! - www.agodi.be - www.onderwijskiezer.be