Dialooginstrument HGW

Binnen onderwijs vergaderen en overleggen we vaak en veel. We organiseren klassenraden en MDO's. We proberen handelingsgericht te werken. En we weten dat het positieve van zowel leerlingen, leerkrachten en ouders een plaats verdient. Het dialooginstrument HGW geeft schoolteams de kans deze werking te verdiepen. Uitgeverij: Bazalt ISBN: 978-6118-219-7

Het dialooginstrument HGW heeft tot doel te doen wat het zegt: schoolteams in dialoog laten gaan. En dit over onderwijsbehoeften van leerlingen, het afstemmen van deze behoeften door de leraar en het versterken van de eigen regie door leraren (Bron: handleiding Dialooginstrument HGW).

Om gebruik te maken van dit dialooginstrument is een belangrijke voorwaarde dat de leraar zich bewust is van de doelen die hij/zij wil bereiken voor de betrokken leerling.

Alleen wanneer hij/zij zich van deze doelen bewust is, is het mogelijk onderwijsbehoeften van deze leerling te formuleren.

Er is dus voorbereidend werk noodzakelijk voor men met het Dialooginstrument aan de slag kan: belangrijke gegevens verzamelen, het leerlingdossier grondig bestuderen, collega's consulteren die ook met de leerlingen werken, afstemmen met eventuele duo-collega, in gesprek gaan met de leerling en zijn/haar ouders.

Daarna gaan de gesprekspartner en de leerkracht aan de slag met het spelbord. 

In de doos zitten 4 reeksen onderwijsbehoeften voor leerlingen (o.a. rond gedrag, 7 reeksen rond leraargedrag (o.a. rond werkhouding, gezondheid, mindset, ...). 

Het proces zelf houdt 6 duidelijke stappen in waarin steeds dieper ingegaan wordt op de noden van leerling en leerkracht. 

Het Dialooginstrument is dus geen kant-en-klaar wondermiddel om de zorgvraag te doen verdwijnen. Het geeft een leerkracht wel de kans een zorgvraag uit te klaren en met een open bril ernaar te kijken. 

Of anders geformuleerd: het geeft de leerkracht de kans even op de stopknop te duwen en samen met het schoolteam, de leerling én de ouders de zorgvraag van alle kanten te bekijken. Want samen weten we meer dan alleen.

Wat we als Project I3 vzw in dit instrument missen is een plaats van de ouders. Binnen HGW worden hun ondersteuningsnoden wel meegenomen!

https://www.youtube.com/watch?v=wDqnGHQYjY0