netten

In Vlaanderen zijn er 3 onderwijsnetten.: het gemeenschapsonderwijs (GO!), het gesubsidieerd officieel onderwijs (OVSG/Provinciaal onderwijs) en het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Deze netten zijn:

1. het gemeenschapsonderwijs (GO!),

2. het gesubsidieerd officieel onderwijs (OVSG/Provinciaal onderwijs),

3. het gesubsidieerd vrij onderwijs. De katholieke scholen maken hier het grootste deel van uit.

Daarnaast bestaat ook nog OKO. OKO staat voor 'overleg kleine onderwijsverstrekkers'. Hier vind je bijvoorbeeld de Steinerscholen terug. OKO maakt deel uit van het gesubsidieerd vrij onderwijs.