percentielscore

De percentielscore kom je als ouder tegen in een verslag over jouw kind. Wanneer een test wordt afgenomen, dan wordt het resultaat hiervan omgezet in een percentielscore. Dit cijfer zegt hoeveel kinderen er lager of gelijk scoren met jouw kind voor deze test.

Onze zonen hebben alle drie een diagnose DCD. Om deze diagnose te kunnen stellen werden ze uitgebreid getest. Eén test was de Movement ABC. Het is een test om vroegtijdig motorische problemen bij kinderen van 3 tot/met 16 op te sporen.

De test meet 3 aspecten van motorische vaardigheden:

1. handvaardigheid

2  mikken en vangen

3  evenwicht

Onze twee oudste zonen werden getest met de Movement ABC toen ze ruim 4 waren. Onze jongste was 9 toen hij in mei 2018 werd hertest.

Op de hertesting haalde onze jongste in mei een totaal percentiel 9. Dit is een zeer positieve evolutie want 2 jaar geleden was het totale percentiel 0. Op het onderdeel 'balvaardigheid' haalt hij nu percentiel 1

Onze twee oudsten hadden op een veel jongere leeftijd een vergelijkbaar totaal percentiel maar  beiden behaalden percentiel 97 op het onderdeel 'balvaardigheid'. 

Hieronder vind je een verklaring van deze cijfers:

Pc 99-75 : zeer goed
Pc 70- 50 : goed
Pc 45- 30 : laaggemiddeld
Pc 20 - 15: reeds duidelijk onder het gemiddelde.
Pc 10 - 0 : zwak tot heel zwak in vergelijking met het gemiddelde. 

Onze oudsten zijn ondanks hun DCD enthousiaste tennissers. Hun eerste woord was 'bal'. Ze hebben dus een splintervaardigheid 'balvaardigheid'.  Hier staat echter tegenover dat ze extreem zwak scoorden op de onderdelen 'evenwicht' en 'handvaardigheid'. 
Dit beïnvloedt hun tennisspel en de mogelijkheid om hier zeer goed in te worden. Het zorgt er ook voor dat onze tweede zelden schrijft en alles met de laptop doet.