zorgcontinuüm

Het M-decreet stelt dat het de taak van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Het gaat om een zorgbeleid waarin je school 3 fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen:

Het zorgcontinuüm moet opgebouwd worden rond de zorg die per fase geboden moet worden.

Fase 0 gaat over de brede basiszorg in de klas door de klasleerkracht.

Fase 1 gaat over de verhoogde zorg door de zorgcoördinator. Hier vind je de opstart van de redicodis-maatregelen terug.

Fase 2 gaat over uitbreiding van zorg wanneer het CLB instapt in het traject. Het onderzoekt de noden van de leerkracht, de leerling en de ouders. Hier kan het CLB een gemotiveerd verslag uitschrijven waarmee de school ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk kan aanvragen.

Fase 3 gaat over de overstap naar een school op maat. Hier maakt het CLB een verslag op. Dit kan een school voor buitengewoon onderwijs zijn maar ook in het gewoon onderwijs blijven met een individueel aangepast curriculum (IAC).

In bijlage vind je verschillende tekeningen van de structuur van het zorgcontinuüm. Het wordt voorgesteld als een driehoek. De onderste laag is de breedste want deze laag gaat over het grootste aantal leerlingen. De top van de driehoek is het smalst en gaat over het kleine groepje dat overstapt naar het buitengewoon onderwijs of met een IAC in de gewone school blijft.