STOS

STOS is een afkorting zoals ASS en DCD. Het staat voor Spraak- en Taalontwikkelingsstoornis.

Het is een aangeboren stoornis die de spraak-, taal- en communicatieontwikkeling van het kind belemmert. 

STOS bestaat in verschillende gradaties van beperking. Bij sommige kinderen is alleen het taalbegrip een probleem. Bij andere kinderen is zowel het taalbegrip als de taalproductie een probleem.

Kenmerken zijn o.a.:

- woordvindingsproblemen, problemen met correct zinsbouw, ... De kinderen gaan bijvoorbeeld een voorwerp beschrijven wanneer ze het worod zelf niet kunnen oproepen.

- auditief aangeboden informatie wordt moeilijk verwerkt. Dit is een probleem bij bijvoorbeeld begrijpend luisteren.

- Het heen-en weercommuniceren met een gesprekspartner verloopt vaak moeilijk.

- Ze vinden het vaak moeilijk om over de structuur van de taal na te denken bv problemen met sterke en zwakke werkwoorden, ...

STOS komt vaker voor met andere stoornissen bijvoorbeeld ASS, DCD, ... 

Een juiste diagnose stellen gebeurt dus best multidisciplinair bv door een COS.

Redicodis - maatregelen vind je bij Prodiagnostiek via deze link: http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/SPRAAK%20EN%20TAAL_Bijlage%2010_STICORDI-maatregelen%20voor%20leerlingen%20met%20ontwikkelingsdysfasie.pdf

Meer informatie over STOS vind je via deze link: https://nascholingen.scholengroepkempen.be/wp-content/uploads/2016/06/STOS-spraak-en-taalontwikkelingstoornissen.pdf