verslag

Een verslag wordt uitgeschreven door het CLB in overleg met de school en de ouders in fase 3 van het zorgcontinuüm.

Een verslag geeft toegang tot het buitengewoon onderwijs. Deze overstap gebeurt echter niet automatisch. 

Ouders en leerlingen kunnen kiezen voor:

  • IAC in huidige school voor gewoon onderwijs, wanneer de school akkoord gaat
  • gemeenschappelijk curriculum of IAC in nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving onder ontbindende voorwaarde
  • Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type/OV verslag)

Een verslag gaat gepaard met redelijke aanpassingen