Vorming 'Samen praten - transparante communicatie tussen ouders en school'

Als ouder ontmoet je situaties op de school van je kind waarover je in gesprek wil gaan. Maar misschien ben je wel onzeker over wat kan en mag? Of heb je geen duidelijk idee over waarvoor de school open staat? Of durf je niet zo goed. Ouders hebben het potentieel gelijkwaardige partners te zijn op de school van hun kind, vanuit hun rol als ouder. Maar ook leerkrachten zijn vaak onzeker over hoe ze een situatie kunnen bespreken met een ouder? En durven ook vaak niet zo goed. Ook zij kunnen in deze vorming terecht. Want samen oefenen zorgt voor meer zelfvertrouwen.

Inhoud van onze eerste vorming:

* Communicatie, we doen het altijd en overal, wat is het eigenlijk?
* Hoe ziet de rol van ouders eruit? Wat is de rol van leerkrachten en de school? (H) erkennen we elkaar in deze rol? 
* Transparantie, een modewoord? Wat is het tegenovergestelde? 
* Hoe kader je de rol van ouders en de communicatie tussen school/ouders binnen handelingsgericht werken?
* communicatiehindernissen? Welke zijn ze? Hoe herkennen we ze ? Wat kan er fout gaan? Waarom ging de communicatie wel goed?
* try-out: onze eigen hindernissen, hoe vaak komen we ze tegen? Hoe gaan we ermee aan de slag?
(maximaal 10 deelnemers)

Kostprijs 35 euro
Locatie: Abac-Baan 't Hofveld 2a
1702 Groot-Bijgaarden

Inschrijving: Project I3 Vzw 
 
0476/227284