Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs - info VAPH

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Op de website van het VAPH staat de volgende informatie:

'Als uw kind een voltijds lesprogramma volgt in het gewoon onderwijs, dan kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven voor de vervoerskosten naar school.

Het VAPH kan ook de verblijfskosten (internaat of kot) van leerlingen en studenten in het gewoon onderwijs gedeeltelijk terugbetalen als het verblijf noodzakelijk is omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar school omwille van de ernst en de aard van de handicap niet haalbaar zijn'.

Of je voor deze regeling in aanmerking komt vind je terug via deze link:

https://www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/verblijfskosten/info

Altijd de moeite waard om even te bekijken!