Ondersteuningsbehoeften ouders/leerkrachten

Binnen handelingsgericht werken is er specifieke aandacht voor de noden van ouders en leerkrachten.

Als ouder van een kind met bijzondere onderwijsbehoeften kan je het gevoel hebben er alleen voor te staan. Omdat ook ouders noden hebben, is het belangrijk deze tijdig aan te geven.

Ook leerkrachten kunnen het gevoel hebben er alleen voor te staan bij de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Nochtans is de begeleiding van alle leerlingen de verantwoordelijkheid van het ganse schoolteam. En dit geldt zeker voor leerlingen die extra zorgen nodig hebben!

Binnen handelingsgericht werken (HGW) bestaan er een bepaalde denkwijzen die je kan gebruiken om aan te geven wat je nodig hebt.

Als ouder wil ik bereiken dat ………………. .

Zelf doe ik nu al ………………………. .

Verder heb ik nodig:

– uitleg over ………….

– vaardigheden om …………………

– een leraar die …………………….

– een familielid dat …………………

– extra steun van ………………….

– ...

Een voorbeeld kan zijn:

Als ouder wil ik bereiken dat onze zoon tegen maandag zijn huistaak maakt .

Zelf moedig ik hem elke dag aan, bekijk elke dag zijn agenda, probeer elke dag 1 oefening te maken .

Verder heb ik nodig:

– uitleg over het rekenen tot 100 met de brug want ik leg het volgens mijn zoon fout uit

– vaardigheden om de brug tot 100 op dezelfde manier als de juf uit te leggen

– een leraar die begrijpt dat het afgeven van de wekelijkse huistaak maar lukt op maandag omdat we in het weekend rust hebben

– een moeder hebben die 1 avond in de week komt ondersteunen

– extra steun krijgen van een thuisbegeleidingsdienst om extra info te krijgen over de aanpak van een kind met een ASS

 

Als leerkracht wil ik bereiken dat …………..

Zelf doe ik al ……………………..

Verder heb ik nodig:

– registratiemateriaal en begeleiding

– extra materiaal

– ondersteuning om op het juiste niveau te werken

Een voorbeeld kan zijn:

Als leerkracht wil ik bereiken dat mijn groepje leerlingen de brug tot 20 kan toepassen in een oefensituatie

Zelf doe ik al de splitshuisjes en inzicht in de getallenrij tot 20 herhalen

Verder heb ik nodig:

hulp van de zorgleerkracht om gedurende 2 lesuren de andere groep te ondersteunen in het verwerken van optellen en aftrekken tot 100 met brug

– kopieën van het bijhorende remediërend materiaal