Inclusie

Inclusie is het tweerichtingsverkeer waarbij de maatschappij inspanning levert zodat elke persoon met een beperking deel kan uit maken van de maatschappij én waarbij de persoon met een beperking zich integreert in deze maatschappij. BRON: Inclusie Vlaanderen

Op de website van Inclusie Vlaanderen www.inclusievlaanderen.be vinden we volgende omschrijving terug:  

Inclusie is nog een stap verder dan integratie. Bij integratie is het de persoon met een handicap die zich in de maatschappij moet integreren. Bij inclusie moet ook de maatschappij inspanningen doen. Tweerichtingsverkeer dus.

Nogal wat mensen linken 'inclusie' enkel aan inclusief onderwijs. Inclusie omvat echter alle domeinen des levens. In feite is het simpel: overal en altijd moet een persoon met een (verstandelijke) handicap hetzelfde leven kunnen leiden als alle andere burgers.

Inclusie is een heel krachtig concept. Het is een filosofie, een manier van denken, een manier van naar de wereld kijken.
Daardoor is het ook een relationeel concept. Het gaat om het verbonden zijn met mensen, sociaal en emotioneel, om het erbij horen, het zich omringd weten, maar zonder zich ingesloten te voelen.

België ondertekende het VN- Verdrag inzake de Rechten van de Mens met een Handicap.

Onder inclusief onderwijs verstaan we dus dat een gewone school open staat voor onderwijs aan alle leerlingen. Ook leerlingen met een matige of ernstige mentale of motorische beperking kunnen dus les volgen in een gewone school. Op deze manier kunnen de leerlingen relaties aan gaan in hun eigen buurt, vaak in het gezelschap van hun eigen context (broers en zussen, zelfde opvang, ...). 

De leerlingen kunnen extra begeleid worden vanuit een school voor buitengewoon onderwijs door een ondersteuningsteam. Soms hebben ze nog andere begeleiders die aangesteld worden vanuit hun persoonlijke - assistentiebudget (PAB). Vaak volgen ze een eigen leertraject (IAC).

Het M – decreet is de aanzet van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de Rechten van de Mens met een Handicap. Evenwel zijn er nog vele hinderpalen die de effectieve uitvoering ervan in de weg staan.

De interpretatie van het Verdrag door de Vlaamse regering zorgt ervoor dat ook het Buitengewoon Onderwijs een belangrijke rol kan blijven spelen in het onderwijs van kinderen met bijzondere noden.

(meer info: http://www.inclusie.ugent.be ,  www.gripvzw.be , www.inclusievlaanderen.be)