Leerlingvolgsysteem (LVS)

Het leerlingvolgsysteem (LVS) is de basis voor de school om op een goede manier hun zorg te organiseren.

Hierin worden de leerontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van jouw kind bijgehouden.

In een leerlingvolgsysteem staat veel technische informatie: identificatiegegevens van jouw kind, welke thuistaal jullie spreken. Wanneer jouw kind nieuw is op school wordt er veel nieuwe informatie verzameld.Dit noemen ze in onderwijs de beginsituatie. Wat jouw kind al kan wordt in kaart gebracht, vaak via specifieke toetsen. 

Het leerlingvolgsysteem van jouw kind wordt up-to-date gehouden met nieuwe informatie (bijvoorbeeld een afgenomen test bij een logopedist, specifieke toetsen op school, informatie uit MDO/klassenraden). Op deze manier ontstaat een duidelijk beeld van het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van jouw kind.

In het leerlingvolgsysteem worden ook de verschillende stappen vermeld die een leerkracht, zorgcoördinator, ... neemt in fase 0 (klasniveau), fase 1 (zorgcoördinator) en fase 2 (met instap van het CLB). Hier komt ook een individueel handelingsplan terecht (indien van toepassing bij jouw kind) en of er ondersteuning van buiten de school is (bijvoorbeeld therapie door een logopedist of door een psychomotoor therapeut).

In het leerlingvolgsysteem wordt er ook ruimte gemaakt voor alle aspecten die de ontwikkeling van jouw kind positief beïnvloeden (bijvoorbeeld wanneer julie veel op stap gaan, elke avond met jouw kind lezen of wanneer jouw kind een grote werklust heeft).

Aangezien er in het leerlingvolgsysteem zeer veel gevoelig informatie kan staan, moet een school hier zeer zorgvuldig mee omgaan.

Sommige gegevens mogen alleen worden opgenomen met specifieke toestemming van de ouders.

Je kan de inhoud van het leerlingvolgsysteem inkijken op school. Niet alle informatie is echter beschikbaar (bijvoorbeeld wanneer een andere leerling betrokken is in een conflict).

Meer informatie over wat mag en niet mag met een leerlingendossier vind je via deze link:

https://www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/privacy-op-school/het-leerlingendossier

Een voorbeeld van een leerlingvolgsysteem vind je via deze link:

http://volg.be/leerlingenvolgsysteem.php