typologieën

Wanneer jouw kind de overstap maakt naar het buitengewoon onderwijs, vermeldt het CLB een bepaald type op het verslag. Dit type verwijst naar het schools aanbod dat het best bij jouw kind en zijn diagnose past. Op basis van dit type kan je een school zoeken die het type organiseert.

 • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.
  Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.
 • Type 1: voor kinderen met een licht mentale handicap (wordt afgebouwd, opgenomen in basisaanbod)
 • Type :2 voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (wordt afgebouwd, opgenomen in basisaanbod)
 • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Voor basisaanbod, type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

Een gepaste school kan je zoeken via deze link: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=buo