Ouderbevraging 'Zorgen voor een goede schoolstart'

Steunpunt voor Inclusie organiseert een bevraging waarin ze van ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften willen horen hoe de start van het nieuwe schooljaar was. En dit in het kader van M en de ondersteuning op school. Deadline: 31 oktober 2018

Uw ervaring telt!

We willen de vinger aan de pols houden bij ouders en hoe zij  de opstart van het schooljaar ervaren hebben. Deze informatie is heel nuttig om onze acties gericht af te stemmen op de noden van ouders. Met deze bevraging willen we polsen naar: de inschrijving, de voorbereiding van dit schooljaar, de ondersteuning van uw kind, de opstart en partnerschappen.
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld, uw contactgegevens worden bij de verwerking niet gekoppeld aan uw antwoorden. De vragenlijst wordt afgesloten op 31 oktober. De resultaten zullen gedeeld worden met jullie, met organisaties binnen onderwijs en met de overheid.

Bedankt om jullie stem te laten horen, wie andere ouders kent die hun ervaringen willen delen: stuur de vragenlijst gerust door!

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5cT9DE4gRiJCb0nj4tK7E472XQ9_Itd1mAqpkFZHeXTOjVg/viewform

Opzet van deze bevraging is om te beluisteren bij ouders met een kind met specifieke onderwijsbehoeften welke elementen bijdragen tot een goede opstart van het nieuwe schooljaar. Dit willen we doen door ouders te bevragen wat hun ervaringen zijn over de opstart van dit schooljaar, maar ook naar hoe het in de toekomst volgens hen beter kan. Welke elementen dragen hiertoe bij en hoe kunnen scholen, CLB's , ondersteuningsnetwerken, etc. bijdragen tot een zorgeloze opstart?

Door de verzamelde informatie terug te koppelen aan de verschillende betrokken actoren en aan de overheid, willen we bijdragen aan het bekomen van een vlotte start van het schooljaar voor elk kind.

Bij deze zouden wij dan ook graag uw medewerking willen vragen om deze bevraging aan zo veel mogelijk ouders te bezorgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Matthias