De schooltoelage vanaf schooljaar 2019-2020 in het groeipakket

Vanaf volgend schooljaar moeten ouders geen studiebeurspapieren meer invullen. De toelage wordt automatisch uitbetaald aan ouders die hier recht op hebben. Deze toelage maakt deel uit van het groeipakket van hun kind.

Meer informatie vindt u terug via https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanaf-schooljaar-2019-2020-groeipakket .