multidisciplinair overleg (MDO)

Het MDO (multidisciplinair overleg) is een formeel overlegmoment tussen de klasleerkracht, het zorgteam van de school, eventueel de directeur en het CLB dat verbonden is aan de school. Indien nodig kunnen ook mensen van buiten de school uitgenodigd worden bijvoorbeeld een logopedist, een ondersteuner van het ondersteuningsteam, ...

Op dit MDO worden leerlingen uit een klasgroep besproken waarvoor de tussenkomst van het CLB gevraagd wordt (fase 2).

Een MDO wordt in de meeste scholen drie keer per jaar georganiseerd. Voor sommige leerlingen is dit onvoldoende en wordt er tussendoor nog overleg gepland.

Ouders mogen uitgenodigd worden op het MDO van hun kind. Dit gebeurt nog maar weinig omdat de tijdsinvestering groter is. Meestal worden ouders over de inhoud van het MDO geïnformeerd bv op een oudercontact.

In het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs heet dit overleg ‘klassenraad’.

Welke zorgvragen komen er tijdens een MDO aan bod?

1. Een heel specifieke zorgvraag over een leerling waarbij het CLB belangrijk is.

2. Leerlingen die al  therapie krijgen buiten de school worden besproken bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, een privé-logopedist, ...

3. De school heeft zelf een specifieke vraag voor het CLB over een bepaalde problematiek bv We zorgen voor zeer veel structuur op school waardoor leerlingen met ADHD, ASS minder storende prikkels binnen krijgen. Voor leerling M en B is deze aanpassing nog onvoldoende. Kunnen jullie als CLB meedenken?

4. Onwettige afwezigheden worden bekeken en eventueel worden er maatregelen genomen.