Foneem - grafeemkoppeling

Foneem-grafeemkoppeling is de wetenschappelijke benaming voor klank-tekenkoppeling. Ik hoor [o] - ik schrijf /oo/.

Een foneem is een klank die je hoort in een woord bijvoorbeeld de ‘o’ in ‘pot’.

Een grafeem is het teken dat je schrijft in een woord bijvoorbeeld de ‘o’ in ‘pot’.

Het leren van deze klank-tekenkoppeling maakt deel uit van het aanvankelijk lezen. Leerlingen leren dat ‘klanken’ of ‘fonemen’ overeenkomen met ‘lettertekens’ of ‘grafemen’.

In de derde kleuterklas (groep 2) maken de kleuters al kennis met deze klank-tekenkoppeling  wanneer ze hun naam leren schrijven. Of bij het ‘klankje van de week’.

In het eerste leerjaar (groep 3) leren de leerlingen via hun leesmethode de klank-tekenkoppeling van medeklinkers, lange en korte klanken. Ze leren ook de tweetekenklanken bv. ‘ui’, ‘au’ of ‘ij’. Tenslotte leren ze moeilijke combinaties bijvoorbeeld sch, ieuw, ng.

Deze klank-tekening moet vlot gebeuren. Veel oefenen is dus de boodschap.

Toch is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Vele grafemen (lettertekens) lijken sterk op elkaar. Kinderen met dyslexie kunnen het bijvoorbeeld moeilijk hebben om gelijkende grafemen te onderscheiden.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij deze lettertekens:

d    b

q    p

Zoek je meer informatie over dyslexie of een andere leerstoornis: Sprankel (www.sprankel.be) kan je hierbij helpen.