CLB

CLB staat voor Centrum voor leerlingbegeleiding.

CLB staat voor Centrum voor leerlingbegeleiding. Elke school in Vlaanderen sluit zich verplicht aan bij een bepaald CLB.

Op de school van je kind bestaat een CLB-team uit een dokter, verpleegster, psycholoog en maatschappelijk assistent. Ze zijn niet altijd tegelijk aanwezig op de school. Het CLB-team bespreekt samen met de leerkrachten en de zorgcoördinator op een MDO of klassenraad op regelmatige basis vragen over leerlingen.

De CLB-dokter ontmoet je kind bij de medische onderzoeken in de eerste en tweede kleuterklas, eerste, derde en vijfde leerjaar, het eerste en derde jaar van het secundair onderwijs. De onderzoeken zijn verplicht, al kan je ook beslissen ze bij je eigen huisarts te laten door gaan.  Er worden ook herhalingsinentingen gegeven.

De psycholoog kan je bijvoorbeeld informatie geven bij vragen rond pesten of wanneer je kind faalangst heeft.

Het CLB is ook verantwoordelijk voor het opvolgen van de leerplicht. Ze worden dus aangesproken wanneer je kind meer dan 10 halve dagen onwettig afwezig is. Ze komen ook tussen wanneer je kind geschorst wordt.

Ouders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek met de CLB-medewerker maar kunnen ook zelf een gesprek aanvragen.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim dat wil zeggen dat ze heel zorgvuldig om moeten gaan met informatie over je kind en over je gezin.

Meer info vind je terug op http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb

De lijst van alle CLB’s met adressen en telefoonnummers vind je terug op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hz=1&hs=clb

VRAAG:

Welk CLB begeleidt de school van je kind?

Ken je het telefoonnummer waarop je het CLB kan bereiken?