Leerplan - leerdoel

Een leerplan is een papieren of digitale document waar elke leerkracht dagdagelijks gebruik van maakt.  Hierin vind je de ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs en buitengewoon onderwijs) en eindtermen terug, aangevuld met netgebonden doelen.

Er zijn leerplannen voor bijvoorbeeld Nederlands, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Frans, ...

Een leerplan is uitgebreider dan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Deze eindtermen en ontwikkelingsdoelen (vastgelegd door de Vlaamse regering) moeten herkenbaar zijn in het leerplan.

Het schoolbestuur (bv het GO!, OVSG, het katholieke net, ...) kan echter specifieke doelen toevoegen die het belangrijk vindt vanuit hun opvoedingsproject en vanuit hun visie op het vak.

Het leerplan moet echter nog voldoende vrije ruimte laten voor de eigen inbreng van scholen en leerkrachten.

De leerplannen van het GO! vind je terug via deze link:

http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/leerplannen

De leerplannen van OVSG vind je terug via deze link:

https://www.ovsg.be/leerplannen

De leerplannen van het katholieke net (secundair onderwijs) vind je via deze link:  

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-so

De leerplannen van het katholieke net (basisonderwijs) vind je via deze link:

https://curriculum-basisonderwijs.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leerplannen

Alle verdere informatie vind je via de link: 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplannen