Statuten Project I3 vzw

Op 28 februari 2018 werden onze statuten neergelegd voor publicatie in het Belgisch staatsblad. Je vindt onze statuten via bijgevoegde link.

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2018/03/02/18306903.pdf