In de kijker: week van de geletterdheid

Op 8 september is het internationale dag van de geletterdheid. Op deze dag volgt in Vlaanderen de 'week van de geletterdheid'. Deze staat dit jaar in het teken van ouders in het onderwijs met als slogan 'geletterde ouders, sterke ouders'. www.ikbenmee.be

1 op 10 ouders is laaggeletterd.: Ze hebben moeite met taal, cijfers en de digitale wereld.

De Week van de Geletterdheid 2019 focust op het versterken van ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.  Door te werken aan de geletterdheidsvaardigheden van ouders verhoog je hun kansen én die van hun kinderen. Hierop inzetten is belangrijk om te voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Wat kan er moeilijk gaan voor de ouders?

Een paar voorbeelden:

  • een uurtabel interpreteren
  • gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen
  • een wegbeschrijving begrijpen
  • een (online) formulier invullen
  • een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag
  • wisselgeld controleren
  • afmetingen berekenen
  • iets opzoeken op het internet
  • online bankieren
  • een uitnodiging voor een (school)activiteit begrijpen

(Bron: ikbenmee.be) 

Hoe gaan jullie als school hiermee om? Herkennen jullie de signalen? Wat kan en moet er veranderen?

Herkenningwijzer

http://ikbenmee.be/wp-content/uploads/2019/08/Herkenningswijzer-2019.pdf

Op de website vinden jullie een spel 'tijd voor geletterdheid' terug dat jullie als schoolteam kunnen inzetten om hierover na te denken.

http://ikbenmee.be/home/#zelf_aan_de_slag.

Laaggeletterdheid in cijfers: infographic

http://ikbenmee.be/wp-content/uploads/2018/07/infographic.pdf

Een zeer duidelijk filmpje

https://www.facebook.com/projectI3/videos/2181451561959374/