pre-teachen

De leerkracht geeft vooraf instructie over een lesonderwerp aan leerlingen die het hiermee moeilijk kunnen hebben.

Doordat ze de instructie op voorhand krijgen, weten de leerlingen bij aanvang van de les waarover de les zal gaan. Ze krijgen twee keer de instructie.

Pre-teachen is dus een preventieve vorm van differentiatie. Preventief omdat veel leerlingen en hierdoor actiever durven zijn tijdens de les. En differentiatie omdat er rekening wordt gehouden met de verschillende ontwikkeling van alle leerlingen.

Ook bij leerlingen met een leerstoornis kan dit een zeer goede manier van werken zijn. Een leerling met dyslexie krijgt bijvoorbeeld de leestekst voor het weekend mee naar huis. Of met een leerling met ASS wordt de structuur van de lessenreeks op voorhand bekeken waardoor hij weet waar hij zich aan mag verwachten.