Specifieke onderwijsbehoeften (SOB)

Elke leerling in de klas is uniek. Elke leerling kan dus specifieke onderwijsbehoeften hebben. Dit slaat op wat een leerling nodig heeft om op een volwaardige manier deel te kunnen nemen in de klas. Vaak wordt dit verbonden met leerlingen met een specifieke diagnose. Maar ook leerlingen met een leervoorsprong hebben nood aan (h)erkenning van hun specifieke onderwijsbehoeften.

Wanneer we binnen een MDO of een overleg met ouders praten over de specifieke onderwijsbehoeften van hun kind, is het heel belangrijk om ook oog te hebben voor de sterktes van hun kind. 

Aangezien elk kind uniek is, zullen de behoeften van elk kind dit ook zijn. 

Ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen nood hebben aan aanpassingen en uitdagingen in de klas. Meer informatie vind je o.a. via de zorgfiche http://www.vclbdewisselantwerpen.be/pdf/8.18%20zorgficheHOOGBEGAAFDHEID.pdf

Vaak gaan de specifieke onderwijsbehoeften samen met redelijke aanpassingen die de school kan organiseren.

Meer informatie vind je hier bij 'redelijke aanpassingen'.

BRON: zorgfiche hoogbegaafdheid VCLB De Wissel Antwerpen