Boek: All-in - inclusief lesgeven met UDL

An Kennes schreef eindelijk het boek dat het principe van UDL omzet naar de klasvloer. H En 'it makes sense!'. Ps: UDL staat voor Universal design of learning (want afkortingen, daar doen we bij Project I3 zo weinig mogelijk aan mee).

Het gebeurt zeer zelden dat ik mijn kijk op onderwijs gespiegeld zie in een boek.
Een boek dat is geschreven in een no-nonsense stijl door iemand die weet waar leerkrachten mee bezig zijn. Maar die niet benauwd is vastgeroeste ideeën in vraag te stellen. Alleen al de lijst maatregelen in de brede basiszorg doen mij glimlachen (maar beseffen dat we daar in vele scholen nog niet zijn).
Wanneer die iemand dan ook nog 'mijn' ouders mee neemt in het verhaal én mijn stokpaard -zin erin neerschrijft 'we mogen ervan uit gaan dat alle ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind, alleen tonen ze het niet allemaal op dezelfde manier' dan wil ik nu heel luid zeggen: directies, stop het boek in jullie bibliotheek, echtgenoten van leerkrachten, leg het onder de kerstboom, uitgeverij druk bij ...
Bedankt An Kennes - ik heb genoten van blz 1 tot 128. 
Ps: ik heb geen aandelen in het boek en ken de schrijfster niet persoonlijk :-).