Wie zoekt, die vindt: Steunpunt voor inclusie

Om  aan de stijgende vraag naar inclusie en ondersteuning te voldoen, om de werking van Ouders voor Inclusie te professionaliseren en om onze doelstellingen aan te scherpen werd in samenwerking met Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen het project “Steunpunt voor Inclusie” opgericht

Het Steunpunt voor Inclusie is actief sinds oktober 2012. De voornaamste doelstelling is ouders en hun kinderen te ondersteunen in hun inclusietraject.

Hierbij ligt de focus op het informeren, coachen, bemiddelen en sensibiliseren.

Het Steunpunt is er in de eerste plaats voor kinderen, jongeren en hun ouders. Indirect wordt ook informatie gegeven aan scholen, kinderdagverblijven, organisaties, CLB’s, …

CONTACTGEGEVENS :

Matthias Van Raemdonck      0471 30 25 46          

Pieter Feys                             0471 30 26 50