ReDICoDis

ReDiCoDis staat voor Remediëren, Differentiëren, Compenseren en Dispenseren. Het gaat dus om soorten maatregelen die binnen een zorgcontinuüm kunnen genomen worden.

In elke klas zitten unieke leerlingen. Deze leerlingen zitten in dezelfde klas maar veel verder dan die gelijkenis komen we in het huidige onderwijs niet meer. Leerkrachten moeten dus rekening houden met deze verschillen.

Voor het M-decreet sprak men over sticordimaatregelen. In veel scholen doet men dat nog steeds.

Het M-decreet spreekt echter over redicodis  -maatregelen.

ReDiCoDis staat voor: RemediërenDifferentiërenCompenseren en Dispenseren.

In fase 0 (fase van de klasleerkracht) moet de klasleerkracht inzetten op een sterke bredebasiszorg. Je vindt hier vooral remediëren en differentiëren terug.

Bij remediëren gaat de leerkracht met een bepaalde maatregel zorgen dat een leerling bij beent in de klas. Ralfilezen om specifiek te werken aan leesdurf en vlottere automatisatie met een klein groepje hoort hier thuis.

Onder differentiatie vind je bijvoorbeeld pré-teachen terug. Geen enkele leerling in de klasgroep is hetzelfde. Enkele leerlingen uit de klasgroep krijgen op vrijdag al de instructieles over gelijknamig maken van breuken. Deze leerstof wordt volgende week aangebracht bij alle leerlingen. Of Anneke krijgt op vrijdag de leestekst al mee uit het komende thema. Op deze manier kan ze deze in het weekend al met mama lezen. Zo kan ze op maandag direct mee met de inhoud van de tekst.

De brede basiszorg is in de ene school breder dan in de andere school. In de ene school maakt de leerkracht  gebruik van een zakrekenmachine of een hoofdtelefoon binnen haar brede basiszorg. In de andere school maakt het gebruik van een zakrekenmachine of een hoofdtelefoon deel uit dan compenserende maatregelen.

Tenslotte zijn er nog dispenserende maatregelen. Dispensatie wil zeggen 'vrij stellen van'. Er worden dus leerdoelen weggelaten en bij voorkeur vervangen door alternatieve, gelijkwaardige leerdoelen. Vaak zijn deze maatregelen gekoppeld aan compenserende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is een leerling die tafelkaarten gebruikt omdat de tafels niet geautomatiseerd worden. Dit is een compenserende maatregel. Maar hierdoor behaalt ze het leerdoel 'parate kennis van de tafels' niet en wordt dit leerdoel gedispenseerd. Ze gebruikt dus ook bij toetsen de tafelkaarten.