Curriculumdifferentiatie

Curriculumdifferentiatie gaat over de manier waarop de leerkracht in de klas omgaat met de verschillen tussen leerlingen in combinatie met de leerplannen.

Er was eens een bloembak.

Hierin werden zaadjes geplant op dezelfde manier. Ze zitten in dezelfde aarde, ze krijgen op dezelfde momenten water en meststoffen.
Op het eerste gezicht zien alle bloemen er goed uit. Maar wanneer we eens dichterbij kijken kunnen we verschillen zien. De ene bloem is al wat groter, de andere bloem nog kleiner. Bij de ene bloem zie je dat de blaadjes wat groter zijn, een andere bloem heeft meer blaadjes, sommige bloemen zijn wat groener.
We kunnen de bloemen extra gaan voeden, extra zonlicht geven maar we kunnen er nooit aan trekken want dan gaan de bloemen stuk.

(met dank aan Sofie Baert, zorgcoördinator van BS t Biekorfje - aalbeke -  voor het bovenstaande beeld)

Curriculumdifferentiatie gaat over de manier waarop de leerkracht in de klas omgaat met de verschillen tussen leerlingen in combinatie met de leerplannen.

In het leerplan staat wat leerlingen moeten kunnen en kennen op het einde van de basisschool en op het einde van elke graad in het secundair onderwijs. De leerplannen zijn voor leerkrachten in boekvorm en digitaal beschikbaar. Er bestaan leerplannen voor alle leergebieden bijvoorbeeld voor wiskunde maar ook voor L.O. en muzische vorming.

Elk net heeft zijn eigen leerplannen maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: de eindtermen bereiken.

Curriculumdifferentiatie heeft te maken met aanpassingen in doelen, manier van instructie geven, tempo en hoeveelheid van oefeningen soorten werkvormen, manier van evaluatie.

Soms heeft een leerling heel specifieke noden die een impact hebben op het behalen van de eindtermen. Dan kan de leerkracht overstappen op een IAC. IAC staat voor individueel aangepast curriculum. Deze aanpassing mag alleen gebeuren wanneer dit samen met CLB en ouders wordt besproken.

OEFENING

Kan je met de school van je kind open praten over wat je kind moeilijk en gemakkelijk vindt?

Past de school doelen aan wanneer dit nodig is?

Wordt dit samen met jou besproken?