Product in de kijker: Ouderblik - Oefenkans Nederlands voor en door ouders

Wanneer de verschillende koepels samenwerken, dan krijg je een prachtig resultaat! GO! ouders, Koogo en VCOV werkten samen aan 'Ouderblik - Oefenkans Nederlands voor en door ouders'. Ouderblik geeft ouderwerkingen en scholen de kans oefenkansen Nederlands te bieden aan anderstalige ouders. De map bevat verschillende methodieken en materialen om deze oefenkansen te realiseren (Bron: voorwoord Ouderblik)

Als Project I3 vzw vinden wij het absoluut noodzakelijk dat alle ouders de mogelijkheid hebben deel uit te maken van de school van hun kind. 

Scholen en ouderverenigingen bereiken echter vooral ouders die al stevig in hun schoenen staan.

Heel vaak hoor ik  'het zijn steeds dezelfde ouders die deelnemen aan activiteiten, meedenken op vergaderingen, ...'.

Nochtans is het zeer zelden desinteresse van ouders waardoor ze hun plaats op school niet vinden. En waardoor ze hun stem niet durven/kunnen laten horen.

Onze Nederlandse taal kan een verbindende factor zijn. Maar evenzeer kan het een echte hindernis vormen.

'Oefenkans Nederlands voor en door ouders' wil ouders die het Nederlands niet of minder goed machtig zijn oefenkansen bieden via verschillende methodieken en materialen. En ze doen dit samen met ouders die wel vlot Nederlands vaardig zijn.

Maar het materiaal is echt ook bruikbaar wanneer de deelnemers wel vlot Nederlands spreken maar omwille van andere redenen een laagdrempelige ontmoeting nodig hebben. 

Het materiaal is opgedeeld in 4 taaliconen die het niveau van taalbegrip en taalproductie aangeven.

Bij de map hoort ook een memorystick met extra materiaal en er is een website.

Ik vroeg ons exemplaar aan bij GO! ouders (via ). Maar het volledige materiaal is ook online te downloaden via https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/283_1548688432.pdf of via https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/projecten/2018-12/Map-Oefenkansen-NL.pdf .

Een echte aanrader!