ontwikkelingsdoelen

Op de website van Onderwijsvlaanderen.be vind je volgende omschrijving: 'Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de leerkrachten wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen.'

Meer uitleg vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsbeleid/eindtermen-en-ontwikkelingsdoelen.

Via https://www.onderwijsdoelen.be/ kan je alle ontwikkelingsdoelen en eindtermen inkijken.

Een ontwikkelingsdoel uit leergebied Nederlands - spreken is ' De kleuters kunnen spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet, verwondering.

Een ontwikkelingsdoel uit leergebied Wiskundige initiatie kleuteronderwijs - getallen is 'De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief)'.

Ook lichamelijke opvoeding, muzische vorming, mens en maatschappij, en wetenschappen en techniek komen aan bod.

De ontwikkelingsdoelen hebben een stijgende moeilijkheidsgraad. Ze beginnen bij de peuters en eindigen in de 3de kleuterklas.

Tijdens een dag in de kleuterklas wordt er aan verschillende doelen uit verschillende leergebieden gewerkt. De doelen komen ook op verschillende momenten in het jaar terug. 

Ook in het buitengewoon onderwijs wordt er gebruik gemaakt van ontwikkelingsdoelen bijvoorbeeld bij leerlingen met een type2-attest.