WISC-III-NL

WISC-III-NL is een test die de algemene intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar test. De test bestaat uit 2 delen: een verbaal deel en een performaal deel.

De test bestaat uit 13 onderdelen. 

Voorbeelden van enkele onderdelen zijn:

- onvolledige tekeningen:  Er ontbreken bij gekleurde afbeeldingen van alledaagse voorwerpen en situaties een belangrijk onderdeel. Het kind moet het ontbrekende onderdeel aanwijzen en/of noemen. 

- blokpatronen: Het kind moet met behulp van tweekleurige blokjes (zo snel mogelijk) tweedimentionale geometrische voorbeeldpatronen naleggen.

- woordkennis: Woorden worden mondeling aangeboden aan het kind. Het kind moet deze woorden omschrijven.

De volledige beschrijving van de onderdelen vind je via deze link: https://www.libranet.nl/media/1402/download_sn_psychologie_wisc-iii-nl.pdf

Wanneer alle onderdelen zijn afgenomen worden 3 IQ-cijfers bepaald:

1. een verbaal IQ (heeft o.a. te maken met taal)

2. een performaal IQ (heeft o.a. te maken met ruimtelijk inzicht)

3. een totaal IQ

Vroeger werd gedacht dat IQ een vaststaand cijfer was dan nagenoeg onveranderd bleef tijdens je leven.
Recent onderzoek toont aan dat IQ doorheen je leven veranderlijk is.