Wie zoekt die vindt: website www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

Een zeer interessante website waarop je veel informatie over onderwijstopics terug vindt.

Je zoekt info over 'hoe je je kind kan inschrijven in een school'. Of 'hoe je een studiebeurs kan aanvragen'. Je kan deze info gaan Googlen.
Of je typt in www.onderwijs-vlaanderen.be/nl/ouders.

Hier vind je info over inschrijvingen, studiebeurzen maar ook 'wat is een schoolraad?', 'wat houdt thuisonderwijs in?', 'mijn kind is chronisch ziek, wat kan en wat kan niet?' en nog veel meer.

Een voorbeeldvraag kan zijn: 'wat is een getuigschrift basisonderwijs en wanneer krijgt mijn kind dit?'.

Via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leren-en-evalueren/getuigschriften-diplomas-en- certificaten/getuigschrift-basisonderwijs/in-het-gewoon-lager-onderwijs vind je dan de voorwaarden terug waaraan je kind moet voldoen om het attest te behalen.

Je kan er ook lezen wat je kan doen wanneer de school het attest basisonderwijs niet uitreikt aan jouw kind.

Veel leesplezier!

OEFENING:

Je hebt een klacht over de school van je kind. Zoek de informatie hierover op de website onderwijs.vlaanderen.be.