zorgcoördinator

De zorgcoördinator heeft een beleidsondersteunende functie. De zorgcoördinator wordt aangesteld in 36ste (een voltijdse job houdt 36 uren in). Een zorgcoördinator moet op 3 niveau's werken.

Deze drie niveau's zijn:

- leerlingniveau: de zorgcoördinator begeleidt leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben. In scholen waar deze mogelijkheid bestaat door voldoende zorguren gebeurt deze ondersteuning vaker door zorgleerkrachten.

- leerkrachtniveau: de zorgcoördinator ondersteunt en begeleidt leerkrachten om hun basiszorg in de klas te versterken. De zorgcoördinator overlegt op regelmatige basis met de leerkrachten over de leerlingen met extra zorgnoden, over hun klaswerking, werkvormen, ...

- schoolniveau: de zorgcoördinator ondersteunt de directeur in het beleid rond zorg op school. In vele scholen coördineert ze het zorgteam en organiseert de zorgwerking op school. Ze organiseert het MDO of de klassenraad op school. Ze is dan ook vaak het aanspreekpunt wanneer de zorgbehoefte van een leerling groter is dan wat de sterke basiszorg in de klas kan aanbieden.

De zorgcoördinator organiseert het leerlingvolgsysteem waarin de informatie over de leerlingen wordt bijgehouden. Ze volgt hiervoor ook de afname van testen op die geregeld worden afgenomen.

Eigenlijk is de zorgcoördinator een bezige bij die overal in de school terug te vinden is.