Wetgeving: Aanpassingen M-decreet (27 juni 2018)

Op 27 juni 2018 werden de aanpassingen van het M-decreet besproken in het Vlaams parlement.

Op 1 september 2017 werd het M-decreet actief in het Vlaamse onderwijs. De twee voorgaande jaren werden voorbereidende stappen gezet via de pré-waarborg en de waarborg. Tijdens het schooljaar 2016-2017 bestonden waarborg en GON nog apart van elkaar. In sommige scholen werd er wel al actief samengewerkt, in andere scholen was er zeer weinig samenwerking.

De waarborgmedewerkers werkten hoofdzakelijk met de leerkrachten en scholen samen. De verschillende netten organiseerden de werking op een totaal andere manier. Hierdoor waren er veel scholen die geen ondersteuning kregen via de waarborgregeling. Verschillende GON-teams zetten ook al in op teambegeleiding maar haalden hun werkingsuren uit leerlinggebonden uren. Ze zetten nog specifiek in op kindgebonden ondersteuning waarbij ze de leerkrachten van deze leerlingen ook wilden versterken.

In september 2017 werden via een zeer ingewikkelde berekening de beschikbare budgetten verdeeld over de nieuwe ondersteuningsnetwerken. Waarborg en GON werden één. Ondersteuningsnetwerken werden opgericht. Ondersteuningsteams ontstonden uit waarborg- en GON-teams. 

Leerlingen met een handicapspecifieke diagnose konden het voorbije schooljaar nog kindgebonden ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld type 4, type 6 en 7 zonder STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)).

Het werd echter al snel duidelijk dat je het ene systeem zomaar niet kan vervangen door een ander systeem. Het budget werd wel opgetrokken maar is ruimschoots onvoldoende. Een kind dat leerlinggebonden ondersteuning nodig heeft, moet dit bijvoorbeeld gedurende de ganse schoolloopbaan kunnen krijgen. In het verleden gold dit bijvoorbeeld maar voor 2 jaar.

Er werden in het voorbije schooljaar ook veel meer leerlingen aangemeld en deze konden niet allemaal de begeleiding krijgen die noodzakelijk was. 

In deze bespreking van 27 juni 2018 werden 11 punten aangekaart waarin M wordt aangepast voor het schooljaar 2018-2019.

De bespreking in het Vlaams Parlement kan je volgen via onderstaande link:

https://youtu.be/mf48-SqdY-U 

De tekst kan je lezen via onderstaande link:

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1266603/verslag/1268425?utm_campaign=share