wetgeving: Zittenblijven in het basisonderwijs

De zinvolheid van overzitten, blijven zitten of dubbelen kan in vraag worden gesteld. De wetgeving hierover binnen het basisonderwijs vind je hieronder.

De wetgever vindt een ononderbroken leerproces erg belangrijk. 

In het decreet basisonderwijs staat: 'het gewoon basisonderwijs wordt zo georganiseerd dat in de school een opvoedings- en leeromgeving wordt gecreëerd waarin de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken'.

Overzitten, zittenblijven of dubbelen moet dus een uitzonderingsmaatregel zijn die alleen wordt genomen wanneer aan duidelijke voorwaarden wordt voldaan. De positieve effecten ervan zijn namelijk vaak maar kortdurend. Ook kan overzitten een negatief effect hebben op het zelfbeeld en welbevinden van een kind.

Het decreet rechtspositie van de leerlingen basisonderwijs en secundair onderwijs (2014) stelt hierover het volgende:

  • voorafgaand aan de beslissing tot zittenblijven overlegt de school met het CLB;
  • de beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en ook mondeling aan de ouders toegelicht;
  • de school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn. Zo kan gericht rekening gehouden worden met de specifieke sterktes en zwaktes van de betrokken leerling in het jaar van zittenblijven.

Het is namelijk belangrijk dat zittenblijven geen alleenstaande maatregel is maar dat de school samen met de ouders actief op zoek gaat naar werkpunten maar ook sterktes! Want een leerling is zelden gebaat bij het gewoon helemaal herhalen van de reeds aangeboden leerstof.

Meer informatie vind je terug via onderstaande link:

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14690

Via onderstaande link vind je een literatuurstudie terug over de zinvolheid van zittenblijven:

http://www.sig-net.be/uploads/artikels_signaal/signaal_84_2013_bourgeois.pdf

De verschillende netten hebben hun visie op zittenblijven uitgeschreven in een visietekst:

OVSG (steden en gemeenten): 

https://www.ovsg.be/visieteksten/visietekst-zittenblijven-het-basisonderwijs

GO!:

http://pro.g-o.be/blog/Documents/20150401_Standpunt_zittenblijven_bao.pdf