schoolwerkplan

Het schoolwerkplan (SWP) is het document waarin de school, naast haar pedagogisch project, alle informatie vermeldt over haar werking.

Hierin kan je informatie terugvinden over:

- de organisatie van de zorg (welk CLB er is, welke maatregelen genomen worden, ...)

- de organisatie van de school (wie het schoolbestuur is, hoe het kleuteronderwijs en lager onderwijs georganiseerd wordt, de openingsuren van de school, hoe revalidatie tijdens de uren geregeld kan worden, hoe er geëvalueerd wordt, ...

- de organisatie van de klas (de agenda die gebruikt wordt, de leerplannen, 

- over gedrag en orde

- over overleg op school

- ...