Hoe kan ik een klacht indienen?

Hoe je een klacht kan indienen kan je o.a. terugvinden via onderwijs.vlaanderen.be. Maar je vindt ook informatie terug via de onderwijsinspectie, de kinderrechtencommissaris, ... Ik verwijs ook graag naar het topic 'Hoe kan ik het indienen van een klacht vermijden?".

Via volgende link vind je de nodige informatie wanneer je een klacht wil indienen.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/een-vraag-of-klacht-over-je-school#contact

Er zijn verschillende manieren om een mondelinge of schriftelijke klacht door te geven:

1. Bespreek je probleem met de leerkracht of de zorgcoördinator.

2. Benader de directie en bespreek je probleem.

3. Je kan het CLB aanspreken over jouw probleem. De CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim.

4. Tenslotte kan je een klacht indienen via het schoolbestuur van de school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en werkgever van de leerkrachten en directie. In bijvoorbeeld het gemeentelijk onderwijs (OVSG) is dit de stad of gemeente. 

Informatie kan je bekomen via:

Informatiepunt voor ouders en leerlingen in het basisonderwijs

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

02 553 04 15

Informatiepunt voor ouders en leerlingen in het secundair onderwijs

Koning Albert II-laan

1210 Brussel

02 553 87 33

Je kan ook terecht bij de kinderrechtencommissaris.

https://contact.kinderrechten.be/kinderrechtencommissariaat/contacteer-ons

Je vindt ook informatie op de website van de onderwijsinspectie:

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/een-klacht-of-een-melding

Elke koepel (vrij net, GO!, OVSG, ...) heeft een eigen klachtenprocedure:

Vrije net: https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/

GO!: http://www.g-o.be/klachten/

Bij elk provinciebestuur is er een eigen procedure bv. Vlaams-Brabant: https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleid-en-bestuur/vragen-openbaarheid-klachten/klachten/index.jsp

Bij elke gemeente of stad: bv Dendermonde: https://www.dendermonde.be/product/573/klachten

Federatie Steinerscholen: https://www.steinerscholen.be/wp-content/uploads/2012/07/2017-12-klachtenprocedure-federatie-steinerscholen-2.docx

Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorischemethodescholen:          https://fopem1.jimdo.com/werking/klachtenprocedure-fopem